Alle Heliosfero projecten weerspiegelen tenminste één, en meestal meer, van de elementen uit onze missie om het bereik, de bekendheid en de toegankelijkheid van klassieke muziek van de 16e tot de 21e eeuw over de hele wereld te vergroten: