Heliosfero is een muziekwerkplaats, een combinatie van een wisselend samengesteld ensemble en een muziekacademie, onder de artistieke leiding van violiste Rebecca Huber, gevestigd in Nederland. 

Heliosfero is in 2020 gestart als voortzetting onder een nieuwe naam van Symphonie Atlantique. Heliosfero doet onderzoek, treedt op en geeft les in klassieke muziek vanaf de 16e eeuw, steeds op basis van historisch onderzoek en met gebruik van instrumenten uit de tijd van compositie. Alle leden van Heliosfero’s kerngroep zijn bekende professionele uitvoerende musici én muziekdocenten. Zij brengen elk hun eigen specialistische expertise mee en inspireren elkaar door samenwerking.

De naam Heliosfero betekent “heliosfeer”, de zonnebol van ons zonnestelsel. Dit verwijst naar het bereik dat onze muziek al heeft, waar Voyager-sondes enkele wereldberoemde terrestrische muziekstukken door de ruimte naar de heliosfeer hebben getransporteerd. De naam geeft Heliosfero’s missie weer om zo ver mogelijk te reiken om de schoonheid van klassieke muziek naar iedereen te brengen. Het ensemble en de muziekacademie streven samen naar méér , naar het vergroten van het bereik, de bekendheid en de toegankelijkheid van klassieke muziek van de 16e tot de 21e eeuw over de hele wereld. 

Of Heliosfero nu optreedt in een café of in het Koninklijk Concertgebouw, face-to-face privéles geeft aan een veelbelovende student, of via zoom een groep geïnteresseerde jongeren op een ander continent laat kennis maken met de barok-viool, onze musici benaderen elk optreden en elke les met dezelfde passie en handhaven onze standaard van muzikale uitmuntendheid.

Onze passie: samenspelen in onze werkplaats, ons laboratorium, speurend naar de muziek achter de compositie.

ONZE MISSIE

Heliosfero beperkt de historisch geïnformeerde praktijk niet tot ‘oude muziek’, maar past deze toe op klassieke muziek van de 16e tot en met de 21e eeuw. Dit komt zowel tot uiting in de programmering van onze optredens als in de muzieklessen op (kopieën van) instrumenten uit verschillende periodes.

onze missie: méér…

Heliosfero is gericht op het vergroten van een lokaal publiek in Nederland en het uitbreiden van haar netwerk in landen die historisch geïnformeerde muziekprogramma’s integreren in hun educatieve en concertcircuit. We streven er naar onze expansieve doelen te bereiken door het opheffen van sociaal-economische, sociaal-culturele en/of geografische beperkingen:

online technieken

Naast ‘live’ optredens en lessen maakt Heliosfero systematisch óók gebruik van digitale, online technieken, waardoor zowel economische als geografische belemmeringen wegvallen en meer mensen bereikt kunnen worden. Dit geldt zowel voor het streamen en online beschikbaar stellen van live concerten als voor het aanbieden van online muzieklessen in meerdere talen.

nieuw publiek

Heliosfero richt zich niet alleen op bestaand, draagkrachtig publiek maar óók op nieuw publiek behorend tot minder voor de hand liggende of minder bevoorrechte groepen. Het ensemble doet dit door naast optredens in traditionele concertzalen óók te spelen in meer intieme omgevingen zoals openbare galerijen, cafés en privéwoningen, en op bijzondere locaties, zoals in ziekenhuizen, gevangenissen en bedrijfsruimten. De muziekacademie biedt naast lessen ook openbare lezingen en gratis masterclasses voor aspirant-professionele musici. Inschrijving voor de lessen staat open voor alle serieuze muziekstudenten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op toelating tot een conservatorium. Voor wie de kosten een bezwaar zijn biedt Heliosfero ondersteuning bij het werven van fondsen en studiebeurzen.

Al onze projecten omvatten minimaal één, en vaak meerdere, elementen van de boven beschreven “verbredende” ambities.

Symphonie Atlantique

Heliosfero is de voortzetting van het ensemble  Symphonie Atlantique dat in 2012 opgericht als een bruisend nieuw ensemble, gevestigd in Den Haag, dat repertoire uit de klassieke en romantische periode opnieuw heeft vormgegeven.

Onder leiding van de viool door Rebecca Huber, werkte elk lid van het dirigentloze ensemble nauw samen om een ​​gemeenschappelijke interpretatie te vinden van elke compositie die ze uitvoerden. Vanuit het perspectief dat “niets gekker is dan het verleden” is Symphonie Atlantique gepassioneerd door het creëren van programma’s en concertervaringen die zijn gebaseerd op historische instellingen, toen het publiek werd aangemoedigd om deel te nemen aan het concert en de regels die vandaag gelden voor concertetiquette niet’ t bestaan.

Het ensemble trad al veelvuldig op door heel Nederland en toerde in Spanje en Mexico. In 2015 beleefde Symphonie Atlantique hun Concertgebouwdebuut in Amsterdam, waarbij ze Giulio Cesare geheel zonder dirigent uitvoerden en de afgelopen 2 jaar stonden ze ook op het Vredenburg met de Van Swieten Society, met Opera2Day in Festival Klassiek en in de Nieuwekerk te Den Haag.