Virtual Stage

Heliosfero is officieel partner in het internationale Virtual Stage project, gesubsidieerd door de Europese Commissie. Doel van dit project is de uitvoerbaarheid van grote internationale muziekprojecten, in het bijzonder opera’s, blijvend mogelijk te maken door de inzet van online technieken.

Zo kunnen in de voorbereidende fase online repetities, met deelnemers vanuit verschillende landen, sterk kostenbesparend werken. Ook kan toepassing van digitale beeld- en geluidtechnieken tijdens de voorstellingen verrijkend zijn.

Heliosfero is in het Virtual Stage project trekker van het onderdeel “instrumentaal”, waarin techniek en didaktiek van online individuele lessen en van groepsrepetities voor instrumentalisten centraal staan. Hiermee bouwen wij een schat aan ervaring op, die speciaal ten goede komt aan het online onderwijs door onze muziekacademie.

De betrokkenheid bij het Virtual Stage project betekent tevens een enorme uitbreiding van ons internationale netwerk.

Uitvoerenden:

Concerten