ma 15 mei 2023, 20:00 uur

Huismuziek online workshop met Rebecca Huber

Online workshop over klassieke en romantische uitvoeringspraktijk

De laatste jaren wordt de historische uitvoeringspraktijk steeds vaker toegepast op later en later repertoire. Oude muziek houdt niet op bij de barok en veel musicologen, ensembles en musici verwerken verhandelingen en uitvoeringspraktijken uit de klassieke periode en blazen werken van componisten als Haydn, Mozart en Beethoven nieuw leven in.

In de 2 workshops zal Rebecca een overzicht geven van de historische en muzikale veranderingen die zich in de relatief korte overgangsperiode van ongeveer 30 jaar tussen 1780-1820 hebben voorgedaan. We bespreken Haydn en zijn impact op de klassieke muziekwereld, de Franse Revolutie en het effect daarvan op de uitvoeringspraktijk, Beethoven en het ontstaan van de selfmade musicus, en enkele prominente musici uit die periode die verhandelingen schreven over stijlpraktijken. Na de online workshops zal ik verschillende artikelen en opnames delen die iedereen kan lezen voordat hij of zij bijeenkomt voor de workshop.

De cursisten kunnen "moderne" of barokspelers zijn en elk strijkinstrument bespelen. Zangers, blazers en toetsenisten kunnen ook baat hebben bij het online gedeelte van de cursus, maar mijn expertise ligt bij het snarenspel, dus veel van mijn referenties komen uit vioolverhandelingen.

PROGRAMMA

Meer informatie in het Nederlands en Engels op de website van Huismuziek.