Heliosfero wordt partner in Europees project Virtual Stage

Vanwege de bewezen kennis van en ervaring met online muzieklessen en repetities werd Heliosfero, via klavecinist Edoardo Valorz, uitgenodigd om als Nederlandse partner op te treden in het door Europese subsidie gefinancierde project Virtueel podium, afstandsonderwijs voor de professionele opleiding van opera. In dit project zal Heliosfero zich specifiek richten op de instrumentale kant van de muziek. We hopen onze eigen kennis beschikbaar te stellen aan anderen, maar ook zelf nieuwe kennis op te doen in dit zich snel ontwikkelende vakgebied.

Het project begint met een internationale inventarisatie van bestaande kennis over online muzieklessen en muziekrepetities via een digitale vragenlijst.

delen: