Virtueel Stage in Rotterdam

Van 23 tot 28 mei waren alle 26 deelnemers van het Virtual Stage project te gast in Rotterdam. De gasten, afkomstig uit Italië, Frankrijk en Tsjechië, werkten de hele week samen met de Heliosfero-deelnemers in Rotterdam aan de verschillende onderdelen van het project, met name de samen te stellen handboeken voor online repetities en muzieklessen.
Hoogtepunten waren de concerten op 25 en 26 mei in de Oude of Pelgrimvaderskerk.

Bach & Escher, oneindige variatie

Mede dankzij de bijzondere regeling Balkonscènes van het FPK en de coronasubsidie van het NORMA-fonds kon Heliosfero het project Bach & Escher, oneindige variatie in september uitvoeren in Midwoud, Arnhem en Amsterdam. Het aantal bezoekers was beperkt door de 1,5 meter afstandsregel, maar het enthousiasme was er niet minder om. De parallellen tussen de muziek van Bach, met name enkele delen uit Das Musikalische Opfer, en het werk van de graficus M.C. Escher werden zichtbaar en hoorbaar gemaakt, toegelicht door kunsthistorica Marijnke de Jong.

Heliosfero wordt partner in Europees project Virtual Stage

Vanwege de bewezen kennis van en ervaring met online muzieklessen en repetities is Heliosfero, bij monde van klavecinist Edoardo Valorz, uitgenodigd om als Nederlandse partner op te treden in het met Europese subsidie gefinancierde project Virtual Stage, distance learning for the professional training of opera. In dit project zal Heliosfero zich specifiek richten op de instrumentale kant van muziek. We hopen onze eigen kennis beschikbaar te stellen aan anderen, maar ook zelf nieuwe kennis op te doen op dit zich snel ontwikkelende terrein.
Het project begint met een internationale inventarisatie van bestaande kennis over online muzieklessen en muziekrepetities via een digitale vragenlijst.