Je ziet ze voorbijkomen, een aantal duurzame termen. Als je op zoek gaat naar informatie over duurzaamheid kom je heel wat van deze verschillende afkortingen en termen tegen. Maar wat houden deze eigenlijk in? In dit artikel leggen we wat duurzame termen aan je uit!

Wat betekent Duurzaamheid:

Duurzaamheid is de balans tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Het is belangrijk dat de huidige generatie goed voor het milieu zorgt, zodat er geen problemen met de aarde ontstaan voor de generaties die nog komen. Als alle fossiele brandstoffen nu verbruikt worden ontstaat er een groot probleem voor de toekomstige generaties. Ook CO2-uitstoot en opwarming van de aarde zijn zaken die geschaard worden onder het begrip duurzaamheid.

Het begrip duurzaamheid kun je onderverdelen in vier onderwerpen: mobiliteit, energie, grondstoffen en voedsel. Onder mobiliteit valt alles met vervoer. Wat kun je hieraan veranderen? Zo kun je een elektrische auto kopen, minder met het vliegtuig reizen of zelfs thuiswerken om minder met de auto op de weg te zitten. Onder energie valt alles wat te maken heeft met de vergroting van de economie. De energiepunten die hiervoor gebruikt kunnen worden, die duurzaam zijn, zijn wind of zonne-energie. Onder het onderwerp grondstoffen valt alles met wat je koopt, allemaal spullen. Recycle al je plastic flessen of apparaten die het niet meer doen, koop refurbished telefoons of laptops en gebruik herbruikbare zakken voor je brood/groentes/fruit. Als laatste het onderwerp voedsel. De manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd kan en moet nog veel meer in het oog van klimaat, planten en dieren. Wat je hiermee kunt doen is meer plantaardiger eten, minder vlees consumeren en lokaal kopen. Ook een groot onderwerp hierbij is voedselverspilling.

Duurzaamheid is de balans tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten.

Wat betekent MVO:

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van de impact van milieu en mens. Ze denken hierbij aan de balans tussen mens, milieu en economie (PPP). Bedrijven die zich richten op het maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten zich actief in om waarde te voegen aan de samenleving. MVO is geen doel op zich, maar een continu proces om dingen beter te maken. Als bedrijf sta je gelijk 1-0 voor als je MVO bent.

Wat zijn SDG's?

Wat zijn de 17 SDG'S van de VN? SDG's zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met de 17 Sustainable Development Goals willen alle lidstaten van de Verenigde Naties naar een duurzame toekomst werken. De 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben zeventien werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken om het grote klimaatprobleem aan te pakken. De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, oftewel Sustainable Development Goals, zijn een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. In plaats van dat het alleen over hulp van rijke naar arme landen gaat, geldt de ontwikkelingsagenda nu voor alle landen. De doelen vormen een wereldwijs kompas voor uitdagingen als de klimaatcrisis, ongelijkheid en onrecht. In ieder land is de situatie anders, maar deze werelddoelen gelden voor álle landen en álle mensen. Daarnaast werken landen zelf ook aan hun eigen doelen en dragen ze waar mogelijk bij aan de (overkoepelende) doelen van andere landen. Het idee achter de werelddoelen is dat niemand achterblijft en dat iedereen de kans moet krijgen om te kunnen bouwen aan een betere toekomst. Bekijk de

Wat is een B Corp?

Je ziet het misschien steeds vaker, organisaties die een B Corp zijn. Organisaties zoals Triodos Bank, Seepje, Too Good to Go en Greenjobs.nl hebben dit B Corp certificaat, maar wat is een B Corp nou precies? B Corp staat voor Benefit Corporation. Het Corp Certifcation keurmerk wordt sinds 2006 uitgegeven B Lab. B Lab beoordeelt jouw organisatiebeleid, -activiteiten en -doelen op het gebied van maatschappij, mens en milieu. De slogan van B Corp is "het bedrijfsleven als kracht voor het goede", je bedrijf inzetten om positieve impact te maken op de wereld, een winstoogmerk hebben én een positieve impact creëren voor mensen en milieu kan goed samengaan

Bron: Greenjobs.nl