De Stichting Heliosfero is een voortzetting van de Stichting Les Vents Atlantiques, waar onder andere het ensemble Symphonie Atlantique onder ressorteerde.

Doelstelling van de Stichting Heliosfero is alle activiteiten van Heliosfero, het ensemble en de muziekacademie, te ondersteunen.

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:
J.H.C. Boer, voorzitter
W.F. Korthals Altes, secretaris
I.J. van der Giessen, penningmeester
J.S. Calff, fondsenwerving

Raad van advies
Leden van de Raad van Advies zijn:
C.N. Syrier
Michael Chance

Stichting Heliosfero
IBAN: NL80 INGB 0007 0271 03
BIC: INGBNL2A
RSIN: 851820438
KvK: 55692753

ANBI-status
De stichting Heliosfero is door de belastingdienst aangemerkt als goed doel en heeft de status van een cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Documenten
Statuten
Uittreksel Kamer van Koophandel
Beleidsplan
Jaarverslagen en jaarrekeningen
Beloningsbeleid
Privacyverklaring