Reis door de tijd

Het project Reis door de tijd is het meest omvattende project van Heliosfero in deze fase, sterk verbonden met onze missie. Het project bestaat uit een serie van vier samenhangende concerten, elk gericht op de muziek uit een bepaalde eeuw.

Elk concert omvat muziek uit een bepaalde periode, met nadrukkelijke aandacht voor alle aspecten van muziek maken in die tijd, gespeeld op de destijds gebruikelijke muziekinstrumenten.

Hoewel elk concert een op zichzelf staand geheel is, streven wij er naar de serie als een geheel te presenteren. Dat houdt in dat wij, in elk geval op de “grotere” locaties, steeds vier concerten willen programmeren, telkens gewijd aan een andere eeuw.

Uitvoerenden:

Concerten